خدمات پرستاری شما
ارتباط مبنی بر اعتماد بین مشتری ها و پرستاران
مرکزی کارآمد
مرکزی برای ارائه ی مراقبت در خانه
پرستاری از هر فرد
اعتمادپذیری، تداوم و همدلی

INTERMED
PFLEGEDIENST

MDK-Prüfungsnote 1

اینترمد که شرکت ارائه ی خدمات پرستاری (مراقبت) از بیماران سرپایی است، به شما در هامبورگ و نواحی اطراف خوش آمد می گوید.

پس از سالها تجربه و آموزش پیاپی، خدمات مراقبت پرستاری (Pflegedienst) ما در هامبورگ، منطقه ی وانزبک، به مرکزی کارآمد برای مراقبت نیازمندان در خانه تبدیل شده است. خدمات مراقبت از بیماران سرپایی در هامبورگ و نواحی اطراف، شامل توجه به و مراقبت از هر فرد با نظر به جنبه های اجتماعی و مذهبی و فرهنگی او است و همواره خدمات در راستای شرایط درون خانه است. ما می دانیم که ارتباط نزدیک و مبنی بر اعتماد بین مشتری ها و پرستاران (مراقبت کنندگان) امری ضروری است، به ویژه در حیطه ی حساسی مانند پرستاری. اینترمد که شرکت ارائه ی خدمات پرستاری در هامبورگ و نواحی اطراف است، با تیمی حساس و کوچک در خدمت شما است. نتیجه ی کار قدرشناسی متقابل و ارتباط مبنی بر اعتماد است که پس از مدت کوتاهی پدید می آید.

به عنوان یک واحد خدمات پرستاری در هامبورگ یا نواحی اطراف، همیشه با مردمی رو به رو می شویم که قدردانِ محیط آشنایی هستند که برایشان فراهم شده، حتا وقتی که به خدمات پرستاری نیازمندند. هدف اصلی ما، تا هر زمان که بتوانیم، نگه داشتِ این وضعیت با اقدامات پرستاریِ کارآمد، اعتمادپذیری، تداوم و همدلی است.

ما به عنوان شرکت خدمات پرستاری در هامبورگ و نواحی اطراف در خدمات شما هستیم. تنها کافی است با ما تماس بگیرید یا ایمیل بفرستید.

ارائه ی خدمات 24 ساعته بنا به درخواست (آنکال)

به عنوان یک واحد خدمات پرستاری در هامبورگ و نواحی اطراف، به سرعت در محل حاضر می شویم و به شما کمک می کنیم

خدمات مراقبت سرپایی هامبورگ

مراقبتِ درمانی

ما با کمک پرستاران آموزش دیده، برای ارائه ی مراقیت های درمانی به بیماران در محل، کارآزموده ایم به گونه ای که فرد نیازمندِ به مراقبت، تا مدتهای بلند می تواند به طوری مصمم به زندگی در خانه ادامه دهد.

درمان با دارو
مراقبت از زخم برای درمان آن
گاستروستومی اندوسکوپی زیرپوستی یا PEG (ایجاد سوراخ در معده برای تغذیه) و مراقبت از بافتهای بدنی
تزریقات و درون ریزی زیرپوستی (تزریق مایعات مثل آب نمک یا گلوکز و مانند آنها به درون بافت)
اندازه گیری قند خون و فشار خون
اندازه گیری فشار خون
بانداژهایِ تنگ
پوشاندن و درآوردن جوراب هایِ ساقه بلندِ تنگ

مراقبت های اولیه

به عنوان یک واحد خدمات پرستاریِ کارآمد در هامبورگ یا نواحی اطراف، فراهم کردن بهترین مراقبت های اولیه برای کسانی که از آنان پرستاری می کنیم، وظیفه یِ قلبی ما به شمار می آید.

مراقبت از بدن، دوش دادن و حمام دادن
کمک در پوشیدن و درآوردن لباس
کمک در دراز کشیدن در تخت و حرکت کردن و نظایر آن
کمک به تخلیه ی مثانه و روده
آماده سازی تخت خواب
عوض کردن لباسها در رخت شویی
کمک در غدا خوردن و نوشیدن
پیشگیری از بیماری و بسیاری خدمات دیگر

خانه داری

شما می توانید با اطمینان، وظایف خانه داری تان را به ما بسپارید. به عنوان خدمات سرپایی، ما با رهنمودها و کار خود در خدمت خانواده ی شما هستیم.

مرتب کردن و تمیز کردن خانه
انجام خرید و امور ریز و درشت دیگر
شستن و اتو کردن لباس
آماده کردن و پختن غذا
مراقبت هنگام از دست دادن مشاعر
خواندن و بلندخوانی
پختن (غذا و نان و شیرینی و ...)
پیاده روی و گشت و گذار

مراقبت فُرجه ای (کوتاه مدت) مراقبتی است که به دست جایگزین پرستار همیشگی صورت میگیرد، تا نزدیکان فرصت استراحت و تجدید قوا پیدا کنند.

به عنوان یک واحد خدمات پرستاری در هامبورگ و نواحی اطراف، اگر نزدبکان امکان کمک به شما را نداشته باشند، ما به سرعت در محل حاضر خواهیم شد. و این کار بدون کاغذبازی های مرسوم انجام خواهد شد.

موارد اورژانسی در خانه
مراقبت از پا
خدمات آرایشگاه سیّار
آرایشگاه
غذا دادن بر ویرچل (و وسایل مشابه)
خدمات خیاطی لباس